nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Verslag Saltabel excursie Sint Maartensheide - Zaterdag 5 augustus 2017 - 10/08/2017 - 08:30

De Sint Maartensheide is een mooi kleinschalig landschap, met graslanden afgebakend met houtkanten. Het gebied is in beheer bij Natuurpunt en Leo Corstjens van het beheerteam leidde ons rond. Er was nog niet veel bekend van de sprinkhaanfauna van het gebied.

Ondanks de bij momenten mindere weersomstandigheden, daagden 13 deelnemers op aan de kerk van Beek, zowel ervaren Saltabellers als sprinkhaan-leken. En ze werden beloond voor hun komst: we vonden niet minder dan 16 sprinkhaansoorten.

We bezochten in de voormiddag natte graslanden en registreerden daar flinke populaties van de prachtige Moerassprinkhaan en van de lastig herkenbare Zompsprinkhaan. We besteedden veel aandacht om de Zompsprinkhaan te leren herkennen van de algemene Krasser en ook van de talrijk aanwezige Kustsprinkhaan. Voorts noteerden we onder meer Gouden sprinkhaan, Zeggedoorntje en Boomsprinkhaan.

In de namiddag toonde Leo 2 droge terreinen, die hersteld zijn ikv LIFE Abeek.

Op het eerste terrein heeft zich reeds een prachtige struikheidevegetatie ontwikkeld met veel Stekelbrem, Kruipbrem,… We vonden er populaties Sikkelsprinkhaan en Zanddoorntje. Enkele algemene heidesoorten die minder mobiel zijn, met name Heidesabelsprinkhaan en Knopsprietje, konden we niet vinden. Het loont de moeite om deze terreinen in de toekomst op te volgen om vast te stellen of deze soorten er in slagen het gebied te bereiken.

Tijdens enkele forse regenbuien werden we getrakteerd op een drankje in het Natuurpunt-huis aan De Luysen. De groep kreeg er niet genoeg van en na de regen onderzochten we nog een afgeplagd terrein. Ook daar vonden we Zanddoorntje en Sikkelsprinkhaan en een grote populatie Kustsprinkhaan, naast tal van interessante libellensoorten zoals Tangpantserjuffer en Zwervende pantserjuffer.

Toen we om 18u30 de excursie afrondden, stootten we nog een Blauwvleugelsprinkhaan op, de 16de soort van de dag.

We bedanken Leo, enerzijds voor het gidsen, maar vooral om al decennia lang met zoveel inzet en kennis van zaken dit gebied te beheren, waardoor het zo een parel geworden is.

Keep up the good work!

 

Verslag: Jorg Lambrechts

Verslag Excursie Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide - 9 juli 2017 - 24/07/2017 - 21:23

Na 6 jaar lang de sprinkhanen en krekels van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide in kaart te brengen, trokken we op zondag 9 juli met een fijne groep enthousiastelingen de heide in om zoveel mogelijk soorten te tonen. Onze zoektocht werd beloond met typische heidesoorten als de Heidesabelsprinkhaan en het alom tegenwoordige Knopsprietje. Ook aan grasland gebonden sprinkhanen zoals de Kustsprinkhaan en enkele Greppelsprinkhanen waren van de partij. We noteerden een totaal van 15 soorten. Er werden veel weetjes uitgewisseld en kennis overgedragen. We blijven echter op zoek naar geïnteresseerden om het jarenlange inventarisatiewerk over te nemen. Contacteer bert.saltabel@gmail.com bij interesse.


R&B Foquet

Sprinkhanen op waarnemingen.be - 03/08/2016 - 10:30

Als determinatiehulp werden van alle soorten voorbeeldfoto's geselecteerd (kan je raadplegen door op blauwe familienaam die onder soortnaam staat te klikken: sabelsprinkhanen: Tettigoniidae; krekels: Gryllidae; veenmollen: Gryllotalpidae: veldsprinkhanen: Acrididae; doornsprinkhanen: Tetrigidae).  Wie zorgt nog voor een goede foto's van vrouwtjes van Veenmol, Grote spitskop en Dierentuinkrekel en mannetje van Rosevleugel ?

Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn ook heel wat wetenschappelijke namen veranderd naar de huidige inzichten. De Nederlanders vonden bovendien 'Negertje' te racistisch klinken, dus die soort moet je voortaan als Zwart wekkertje invoeren.

Op zoek naar de Veenmol in de Zwinbosjes: 11 mei en 16 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:11

Op 11 mei verzamelden we met acht personen van Natuurpunt afdeling Knokke Heist aan het Oosthoekplein. We trokken langs de dijk aan de Graaf Leon Lippenslaan naar het begin van de Nieuwe Hazegraspolderdijk. In een tuin van een villa op deze plaats is in mei 2011 de veenmol gehoord met maximaal twee zangposten. We kregen toestemming van de bewoners om even in de tuin te luisteren. Helaas geen veenmol te horen. Op 16 mei gingen we er nog eens luisteren, weer zonder resultaat. Bovendien onderworpen we met vier een mogelijke zangpost in Tobroek aan een grondig onderzoek. Helaas werden er opnieuw geen veenmollen waargenomen. Kort daarna, op 20 mei is een veenmol gehoord in de Zwinbosjes, niet ver van de plaats die wij bezocht hebben. 

H. De blauwe, Natuurpunt Knokke-Heist

Op zoek naar de Veenmol in het Dijleland: 16 mei, 25 mei, 27 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:09

In het Dijleland zijn het aantal gekende vindplaatsen van de Veenmol op één hand te tellen. In de hoop nieuwe vindplaatsen te lokaliseren, organiseert de Natuurstudiegroep Dijleland zoekavonden om de aanwezigheid van de soort proberen vast te stellen op locaties met veel potentieel.

Op maandag 16 mei werd de aftrap gegeven in Zandgroeve Ganzeman (Neerijse), een voormalige zandgroeve waarvan het beheer afgestemd wordt op het behoud van de bedreigde Vroedmeesterpad. Naast de Vroedmeesterpad huist deze zandgroeve ook een populatie Veenmollen. Het doel van deze eerste sessie was dan ook voornamelijk om geïnteresseerden de kans te geven om kennis te maken met de Veenmol en zijn kenmerkend geluid. Ondanks het eerder frisse weer werden we niet alleen getrakteerd op een concert van Vroedmeesterpadden, ook een Veenmol liet zich uiteindelijk kort maar duidelijk horen.

Geplaagd door slecht weer werden de daaropvolgende zoekavonden met een week verlaat, om de kans op het vaststellen van eventueel aanwezige Veenmollen te vergroten. Op woensdag 25 mei vond een zoekavond in de Laanvallei plaats, ten zuiden van Sint-Agatha-Rode. Op deze behoorlijk zachte avond wandelden en spitsten we onze oren langs de vele vochtige graslanden die dit prachtige gebied rijk is, met de meanderende Laan als gids. Veenmol kregen we niet te horen, maar wel een luid keffende Vos die de stilte verscheurde en de mooie groene lichtjes van Grote glimwormen.

De derde avond die op vrijdag 27 mei op het programma stond in groeve Blaivie (Overijse), viel op het laatste moment jammer genoeg in het water door hevige onweersbuien. Op andere avonden werd wel de Doode Bemde meermaals bezocht. Een aandachtige volger van onze Facebookpagina had er enkele avonden voordien immers een verdacht, ratelend geluid gehoord en bracht ons hiervan op de hoogte. Allicht was een Sprinkhaanzanger de dader, maar we maakten van de gelegenheid ook gebruik om andere delen van dit gebied af te lopen, voorlopig zonder succes.

Tijdens deze eerste reeks zoekavonden hebben we dus geen nieuwe locaties voor de Veenmol in het Dijleland kunnen vinden. Dit hoeft echter niets te zeggen, zeker omdat we nooit echt konden genieten van optimaal weer tijdens de avonden. Bovendien hebben we nog een heuse lijst andere gebieden met veel potentieel die tijdens toekomstige zoekavonden zeker aan bod zullen komen. We zijn dus zeker nog niet klaar met deze fascinerende soort in onze regio, en deze inventarisatiereeks krijgt ongetwijfeld een vervolg!

Natuurstudiegroep Dijleland & Natuurpunt Druivenstreek