nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Activiteitenkalender 2019 - 09/07/2018 - 09:34

Excursies van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, staan open voor iedereen en zijn gratis. We hebben voornamelijk aandacht voor sprinkhanen, maar we sluiten onze ogen natuurlijk niet voor ander groepen. Omdat excursies meestal een ganse dag duren, voorzie je best een picknick. Breng zeker een insectennet mee als je dat hebt en een batdetector kan ook handig zijn. Bij slecht weer (regen of koude door hardnekkige bewolking) kunnen excursies worden afgelast. Bij aanhoudend slecht weer neem je best de dag voordien contact op met de verantwoordelijke.