nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Activiteitenkalender 2018 - 09/07/2018 - 09:34

Excursies van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, staan open voor iedereen en zijn gratis. We hebben voornamelijk aandacht voor sprinkhanen, maar we sluiten onze ogen natuurlijk niet voor ander groepen. Omdat excursies meestal een ganse dag duren, voorzie je best een picknick. Breng zeker een insectennet mee als je dat hebt en een batdetector kan ook handig zijn. Bij slecht weer (regen of koude door hardnekkige bewolking) kunnen excursies worden afgelast. Bij aanhoudend slecht weer neem je best de dag voordien contact op met de verantwoordelijke.


INFORMATIE OVER ANDERE EXCURSIES VOLGT LATER


De Vennen te Balen op zaterdag 28/07/2018 10u-17u

We zullen op deze excursie het natuurgebied De Vennen grondig onderzoeken. Dit betreft een mooi kleinschalig landschap in de Vallei van de Grote Nete (zie https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/grote-netewoud-de-vennen). De biotopen die voor sprinkhanen waardevol zijn, zijn de natte (dotterbloem)graslanden en natte ruigtes. Dit grote natuurgebied is in beheer bij Natuurpunt.

Er is nog niet veel bekend van de sprinkhaanfauna van het gebied (slechts zeven soorten). Sprinkhaansoorten waar we onder andere gericht naar zullen zoeken, zijn de prachtige Moerassprinkhaan en de lastig herkenbare Zompsprinkhaan. Deze laatst genoemde is hier nog niet waargenomen, maar in het aanpalende gebied de Most zitten grote populaties. De kans is heel erg groot dat de soort in De Vennen aanwezig is. We zullen voldoende aandacht besteden om de Zompsprinkhaan te leren herkennen van de algemene Krasser. Voorts is de kans groot dat we ook soorten als Gouden sprinkhaan, Wekkertje en Kustsprinkhaan zullen horen en zien.

Afspraak: Zaterdag 28 juli 2018, om 10u op de parking van het voetbalveld ‘FC Cools’ langs de Peer Luytendijk te Balen.

Verantwoordelijke: Jorg Lambrechts (0478 24 27 61 – jorg.lambrechts•natuurpunt.be)

Meebrengen: Laarzen. Lunchpakket en drank voor picknick 's middags in het gebied. Vlindernet.


Zondag 2 september 2018: Sprinkhanen in Vlassenbroek

Organisatie: Regionale Insectenwerkgroep Voelspriet i.s.m. Sprinkhanenwerkgroep Saltabel Vlassenbroek is gelegen langs de rechteroever van de Schelde, net voorbij Dendermonde. Door werken in het kader van het Sigma-plan zijn er heel wat ruderale stukken ontstaan, en zijn nieuwe dijken verschenen in het landschap. Op deze plekken vinden we een gevarieerde grazige tot kruidige begroeiing. Dit zouden interessante plekken kunnen zijn voor sprinkhanen; we hopen op gunstig weer en bezoeken enkele locaties. De activiteit gebeurt in samenwerking met de Insectenwerkgroep Voelspriet (https://www.natuurpunt.be/afdelingen/insectenwerkgroep-voelspriet). Uiteraard negeren we andere ongewervelden niet.

Doelgroep: iedereen met interesse voor sprinkhanen en die wil helpen met het inventariseren van dit gebied is welkom.

Trajectinfo: maximum enkele kilometer; verplaatsing is te voet en op sommige plekken kan het nat en modderig zijn.

Afspraak: om 13h30 aan het westelijk uiteinde van de dwarse sigmadijk in Vlassenbroek. Google map coördinaten: 51.046980, 4.139196.

Meebrengen: vlindernet, verrekijker, determinatiesleutels, fotogidsen en/of fototoestel.

Info: Floris Vanderhaeghe ( floris.vanderhaeghe*gmail.com of 0491/35.10.98). Bij extreem ongunstig weer (regen en wind) gaat deze activiteit niet door. Bij twijfel, neem de dag zelf telefonisch contact ten laatste om 12u30.