nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Activiteitenkalender 2017 - 16/11/2015 - 09:13

Excursies van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, staan open voor iedereen en zijn gratis. We hebben voornamelijk aandacht voor sprinkhanen, maar we sluiten onze ogen natuurlijk niet voor ander groepen. Omdat excursies meestal een ganse dag duren, voorzie je best een picknick. Breng zeker een insectennet mee als je dat hebt en een batdetector kan ook handig zijn. Bij slecht weer (regen of koude door hardnekkige bewolking) kunnen excursies worden afgelast. Bij aanhoudend slecht weer neem je best de dag voordien contact op met de verantwoordelijke.

 


Sprinkhanencursus Westerlo deel 1 – 14 juni

Wist je dat Vlaanderen 34 soorten sprinkhanen en krekels rijk is en dat je de meeste soorten onmiddellijk kan herkennen aan hun specifieke liedje (zang).We leren de voornaamste geluiden herkennen en leren hoe we de dieren kunnen vinden en op naam brengen. Dit is een uitdaging, maar gelukkig zijn er zeer goede determinatiewerken en fotogidsen in de handel.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan door storting van 20€/leden en 30€/niet-leden voor de deelcursus over sprinkhanen (klik hier voor informatie over volledige jaarcursus = 7 modules) op rekeningnummer BE97 2300 5674 7949 van Natuurpunt Westerlo met vermelding 'Natuurpuntwesterlo cursus 2017 module Sprinkhanen'. Neem vooraf wel even contact op met de coördinator Danny Mattheeusen zodat deze uw inschrijving kan bevestigen. De inschrijvingen worden immers beperkt.

Wanneer?

14/06/2017 van 19u30 tot 22u30
20/08/2017 van 14u00 tot 17u00

Afspraakplaats

Asberghoeve, baan van Westerlo naar Zoerle-Parwijs
Asberg 2, 2260 Zoerle-Parwijs 
Bekijk op Google Maps

Begeleider: Joeri Cortens | Natuurpunt CVN

 


Sprinkhanen en libellen van de Westkust – 19 juni

De kustduinen zijn vanwege het warme microklimaat een potentieel rijk sprinkhanengebied.
Door hun grootte en vermogen om geluid te maken behoren sprinkhanen tot de meest attractieve insecten. Toch ontsnappen ze vaak aan het oog door hun haast perfecte camouflage.

Een tweede groep insecten die in deze cursus aan bod komen zijn de libellen, echte luchtacrobaten.
Er wordt aandacht besteed aan hun lichaamsbouw, leefgebied en hun ontwikkeling van eitje tot volwassen dier. Tijdens de cursus leren we de verschillende families met de voornaamste soorten van beide soortgroepen herkennen. In de namiddag zoeken en bekijken we deze dieren  in het natuurgebied De Doornpanne.

Inschrijven via bezoekerscentrum@iwva.be. Deelnameprijs: 5 euro (inclusief syllabus en lunch). Schrijfgerief en loeppotje meebrengen. Voorkennis is vereist.

Wanneer?

19/06/2017 van 09u30 tot 12u30
19/06/2017 van 13u30 tot 16u30

Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 2, 8670 Koksijde (Bekijk op Google Maps)

Begeleider: Joeri Cortens | Natuurpunt CVN

 


Excursie Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide – 9 juli 

Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide prijkt op de grens met Nederland als een van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen. In de voorbije jaren leverde inventarisatie van het gebied een totaal van 25 soorten Sprinkhanen en Krekels in het gebied op. De sprinkhanenfauna reflecteert de variatie aan habitats: zo hebben de Veenmol, Veldkrekel, Greppelsprinkhaan en Kustsprinkhaan hier een populatie, en Snortikker, Zanddoorntje en Heidesabelsprinkhaan zijn allen in grote aantallen aanwezig. Verder werden andere soorten, zoals de Blauwvleugelsprinkhaan, nog niet aangetroffen in het Grenspark, ondanks waarnemingen in de directe omgeving.

Momenteel worden Sprinkhanen en Krekels echter niet meer geinventariseerd in het Grenspark. Samen met Bert en Ruben, de twee vrijwilligers die de sprinkhanen voorheen inventariseerden, gaan we op zoek naar de typische sprinkhanensoorten van de Kalmthoutse Heide. Hiernaast is deze excursie ook bedoeld om opvolging te zoeken voor de inventarisatie van Sprinkhanen en Krekels in het Grenspark. Ben je geinteresseerd om als vrijwilliger insecten te zoeken in het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide? Kom dan zeker mee!

In geval van zeer slecht weer wordt de excursie afgelast, gelieve bij twijfel contact op te nemen.

Afspraak: Zondag 9 Juli, 12 uur, Parking Zuid. Einde verwacht omstreeks 5 uur.

Contact: Bert & Ruben Foquet (Bert.saltabel*gmail.com; 04/99722760)

Meebrengen: Vlindernet.Zoektocht naar de Zaagsprinkhaan Destelbergen – 25 juli - Afgelast wegens weersvoorspelling

De Zaagsprinkhaan is slechts bekend van slechts een drietal locaties in Vlaanderen. In 2010 werden er Zaagsprinkhanen aangetroffen in het Oost-Vlaamse Destelbergen, compleet uit de normale verspreiding van deze soort. In 2012 werden opnieuw verschillende exemplaren aangetroffen, maar daarna bleven waarnemingen uit. In een avondexcursie bezoeken we deze locatie met een batdetector, hopend om deze soort terug aan te treffen en een goed beeld van de plaatselijke verspreiding te krijgen.

Afspraak: dinsdag 25 juli, 21:00, exacte locatie nog te bepalen.

Contact: Robbe Cool (0470481433) & Bert Foquet (Bert.saltabel*gmail.com)

Mee te nemen: pillamp en eventueel batdetector.Inventarisatie kiezelsprinkhanen en zoektocht naar moerassprinkhaan - West-Vlaanderen – 29 juli

Vorig jaar werden er langs de Brugse spoorwegen blauwvleugel- en kiezelsprinkhanen ontdekt! Deze laatste is een zeldzame soort die de laatste tijd meer en meer wordt gezien in Vlaanderen en in het bijzonder langs spoorwegen. Meer hierover lees je hier: www.natuurpunt.be/nieuws/kiezelsprinkhaan-nam-de-trein-naar-brugge-20160812#.WRica2jyhPY

We zullen tussen 10 en 13u onder begeleiding langs de spoorwegen lopen om de blauwvleugel- en kiezelsprinkhanen te tellen.

's Namiddags gaan we waarschijnlijk naar Kwetshage op grondgebied Varsenare, waar recent een Moerassprinkhaan opgetekend werd. . 

Begeleiders: Robbe Cool en Hans De Blauwe

Praktisch: Er zijn slechts 15 plaatsen voor deze excursie. Inschrijven is VERPLICHT bij Hans (050598381  0486214255 deblauwehans * hotmail.com) en er moet een GEEL fluohesje gedragen worden. Er wordt stipt om 10u afgesproken aan de voorkant van het station van Brugge! Om 14u starten we aan in Kwetshage en kan er eventueel aangesloten worden op de excursie. Neem voldoende drank mee want het kan warm worden langs de spoorwegbeddingen.

Meebrengen: Lunchpakket en drank voor picknick 's middags in het gebied, Vlindernet.

 


 

Excursie Sint Maartensheide - 5 augustus 

We zullen op deze excursie de Sint Maartensheide grondig onderzoeken. Dit betreft een mooi kleinschalig landschap, met graslanden afgebakend met houtkanten. Het gebied is in beheer bij Natuurpunt en Leo Corstjens van het  beheerteam zal ons rondleiden.

Er is nog niet veel bekend van de sprinkhaanfauna van het gebied. Sprinkhaansoorten waar we onder andere gericht naar zullen zoeken, zijn de prachtige Moerassprinkhaan en de lastig herkenbare Zompsprinkhaan. Deze laatst genoemde is er in 2001 waargenomen, maar sinds niet meer (data Waarnemingen.be). De kans is erg groot dat de soort nog aanwezig is. We zullen voldoende aandacht besteden om de Zompsprinkhaan te leren herkennen van de algemene Krasser. Voorts is de kans groot dat we ook soorten als Gouden sprinkhaan, Wekkertje en Kustsprinkhaan zullen horen en zien.

Afspraak: Zaterdag 5 augustus 2017, 10u aan de kerk van Beek (deelgemeente van Bree), in de Kerkstraat. Einde verwacht tegen 17 u.

Verantwoordelijke: Jorg Lambrechts (0478 24 27 61 – jorg.lambrechts•natuurpunt.be)

Meebrengen: Laarzen. Lunchpakket en drank voor picknick 's middags in het gebied, Vlindernet.

  


Excursie cabourduinen: Schavertjes – 12 augustus - Gewijzigde afspreekplaats

Deze excursie begint een vaste waarde in de saltabelkalender te worden. We gaan opnieuw op zoek naar de schavertjes in de cabourduinen. Dit natuurgebied is een zeer unieke plaats. Het is één van de oudste duinen van Noordwest-Europa en herbergt daarnaast het ideale biotoop van schavertjes, namelijk de mosduinen! De soort wordt hier vergezeld door snortikkers, zanddoorntjes en duinsabelsprinkhaan.

Deze excursie valt ook binnen het 5 jaar-durende inventarisatieprogramma van het Schavertje. Geinteresseerden om vrijwillig Schavertjes te inventariseren zijn zeker welkom!

Begeleider: Robbe Cool (Robbecool10*hotmail.com, 0470481433)

Praktisch: Afspraak stipt om 10u aan de ingang van de cabourduinen (Veldstraat), graag een seintje als je komt. 

Meebrengen: Lunchpakket en drank voor picknick 's middags in het gebied, Vlindernet.Inventarisatie Zadelsprinkhaan – 20 augustus Verzet naar 1 van de komende weekends, meer gegevens volgen komende week.

Gedurende de komende 5 jaar neemt Saltabel de inventarisatie van de Zadelsprinkhaan op zich, een zeldzame sabelsprinkhaan die momenteel slechts van 4 locaties in Vlaanderen bekend is. Deze excursie is voornamelijk bedoelt om hier vrijwilligers voor te zoeken, maar is ook de ideale gelegenheid voor iedereen die gewoon deze geweldige sprinkhanensoort wilt leren kennen. Meer details zullen tijdig gegeven worden.

Afspraak: 20 augustus

 


 Sprinkhanencursus Westerlo deel 2 – 20 augustus

Wist je dat Vlaanderen 34 soorten sprinkhanen en krekels rijk is en dat je de meeste soorten onmiddellijk kan herkennen aan hun specifieke liedje (zang).We leren de voornaamste geluiden herkennen en leren hoe we de dieren kunnen vinden en op naam brengen. Dit is een uitdaging, maar gelukkig zijn er zeer goede determinatiewerken en fotogidsen in de handel.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan door storting van 20€/leden en 30€/niet-leden voor de deelcursus over sprinkhanen (klik hier voor informatie over volledige jaarcursus = 7 modules) op rekeningnummer BE97 2300 5674 7949 van Natuurpunt Westerlo met vermelding 'Natuurpuntwesterlo cursus 2017 module Sprinkhanen'. Neem vooraf wel even contact op met de coördinator Danny Mattheeusen zodat deze uw inschrijving kan bevestigen. De inschrijvingen worden immers beperkt.

Wanneer?

14/06/2017 van 19u30 tot 22u30
20/08/2017 van 14u00 tot 17u00

Afspraakplaats:Asberghoeve, baan van Westerlo naar Zoerle-Parwijs, Asberg 2, 2260 Zoerle-Parwijs (Bekijk op Google Maps)

Begeleider: Joeri Cortens | Natuurpunt CVN