nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Sprinkhanen op waarnemingen.be - 03/08/2016 - 10:30

Als determinatiehulp werden van alle soorten voorbeeldfoto's geselecteerd (kan je raadplegen door op blauwe familienaam die onder soortnaam staat te klikken: sabelsprinkhanen: Tettigoniidae; krekels: Gryllidae; veenmollen: Gryllotalpidae: veldsprinkhanen: Acrididae; doornsprinkhanen: Tetrigidae).  Wie zorgt nog voor een goede foto's van vrouwtjes van Veenmol, Grote spitskop en Dierentuinkrekel en mannetje van Rosevleugel ?

Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn ook heel wat wetenschappelijke namen veranderd naar de huidige inzichten. De Nederlanders vonden bovendien 'Negertje' te racistisch klinken, dus die soort moet je voortaan als Zwart wekkertje invoeren.

Op zoek naar de Veenmol in de Zwinbosjes: 11 mei en 16 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:11

Op 11 mei verzamelden we met acht personen van Natuurpunt afdeling Knokke Heist aan het Oosthoekplein. We trokken langs de dijk aan de Graaf Leon Lippenslaan naar het begin van de Nieuwe Hazegraspolderdijk. In een tuin van een villa op deze plaats is in mei 2011 de veenmol gehoord met maximaal twee zangposten. We kregen toestemming van de bewoners om even in de tuin te luisteren. Helaas geen veenmol te horen. Op 16 mei gingen we er nog eens luisteren, weer zonder resultaat. Bovendien onderworpen we met vier een mogelijke zangpost in Tobroek aan een grondig onderzoek. Helaas werden er opnieuw geen veenmollen waargenomen. Kort daarna, op 20 mei is een veenmol gehoord in de Zwinbosjes, niet ver van de plaats die wij bezocht hebben. 

H. De blauwe, Natuurpunt Knokke-Heist

Op zoek naar de Veenmol in het Dijleland: 16 mei, 25 mei, 27 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:09

In het Dijleland zijn het aantal gekende vindplaatsen van de Veenmol op één hand te tellen. In de hoop nieuwe vindplaatsen te lokaliseren, organiseert de Natuurstudiegroep Dijleland zoekavonden om de aanwezigheid van de soort proberen vast te stellen op locaties met veel potentieel.

Op maandag 16 mei werd de aftrap gegeven in Zandgroeve Ganzeman (Neerijse), een voormalige zandgroeve waarvan het beheer afgestemd wordt op het behoud van de bedreigde Vroedmeesterpad. Naast de Vroedmeesterpad huist deze zandgroeve ook een populatie Veenmollen. Het doel van deze eerste sessie was dan ook voornamelijk om geïnteresseerden de kans te geven om kennis te maken met de Veenmol en zijn kenmerkend geluid. Ondanks het eerder frisse weer werden we niet alleen getrakteerd op een concert van Vroedmeesterpadden, ook een Veenmol liet zich uiteindelijk kort maar duidelijk horen.

Geplaagd door slecht weer werden de daaropvolgende zoekavonden met een week verlaat, om de kans op het vaststellen van eventueel aanwezige Veenmollen te vergroten. Op woensdag 25 mei vond een zoekavond in de Laanvallei plaats, ten zuiden van Sint-Agatha-Rode. Op deze behoorlijk zachte avond wandelden en spitsten we onze oren langs de vele vochtige graslanden die dit prachtige gebied rijk is, met de meanderende Laan als gids. Veenmol kregen we niet te horen, maar wel een luid keffende Vos die de stilte verscheurde en de mooie groene lichtjes van Grote glimwormen.

De derde avond die op vrijdag 27 mei op het programma stond in groeve Blaivie (Overijse), viel op het laatste moment jammer genoeg in het water door hevige onweersbuien. Op andere avonden werd wel de Doode Bemde meermaals bezocht. Een aandachtige volger van onze Facebookpagina had er enkele avonden voordien immers een verdacht, ratelend geluid gehoord en bracht ons hiervan op de hoogte. Allicht was een Sprinkhaanzanger de dader, maar we maakten van de gelegenheid ook gebruik om andere delen van dit gebied af te lopen, voorlopig zonder succes.

Tijdens deze eerste reeks zoekavonden hebben we dus geen nieuwe locaties voor de Veenmol in het Dijleland kunnen vinden. Dit hoeft echter niets te zeggen, zeker omdat we nooit echt konden genieten van optimaal weer tijdens de avonden. Bovendien hebben we nog een heuse lijst andere gebieden met veel potentieel die tijdens toekomstige zoekavonden zeker aan bod zullen komen. We zijn dus zeker nog niet klaar met deze fascinerende soort in onze regio, en deze inventarisatiereeks krijgt ongetwijfeld een vervolg!

Natuurstudiegroep Dijleland & Natuurpunt Druivenstreek

Op zoek naar de Veenmol in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide, excursie 2, 20 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:08

Samen met Natuurpunt Noorderkempen ging Saltabel op zoek naar de Veenmol in en rond de Steertse Heide, in het Belgische deel van het Grenspark. Veenmol is niet van deze locatie bekend, maar werd reeds ontdekt aan de Nederlandse Groote Meer, in vogelvlucht vlakbij. Met acht mensen werd er drie uur gezocht, zonder resultaat.   Vermoedelijk komt de veenmol dus enkel voor in het Nederlandse gedeelte van het grenspark.  Op vogelvlak werd was het een mooie avond met een geelgors, winter- en zomertaling, verschillende kleine plevieren, tureluurs en groenpootruiters. Verder hoorden we twee nachtzwaluwen en verschillende rugstreeppadden in de schemering. Ondanks de schijnbare afwezigheid van de Veenmol keerde iedereen tevreden naar huis.

Natuurpunt Noorderkempen

Verslag Veenmolexcursie Dauteweyers, 7 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:07

Onze gecombineerde excursie boomkikker - veenmol was een succes op alle vlakken. Een goede opkomst, ergens tussen 40 en 50 deelnemers, lokale mensen, maar ook Natuurpunters vanuit de Provincie Antwerpen. Bij de introductie bleek niemand van de aanwezigen ooit een veenmol gezien of gehoord te hebben. Vanwege een brand in het gemeentelijk ontmoetingscentrum, werd de inleidende presentatie vervangen door een grotere wandeling vooraleer naar het kerngebied te trekken. Dat gaf ons de gelegenheid om de inrichtingsplannen voor de volgende jaren toe te lichten.

Tegen de schemering arriveerden we aan de Heidestraat waar de Boomkikkers zich al lieten horen. Toen we de poel naderden weerklonk plots het lage ratelende geluid van twee Veenmollen uit het weiland. Een mooi voorbeeld van hoe een aaibare soort (de Boomkikker) het voortbestaan van een onbekende en onbeminde soort kan verzekeren.

Met zaklampen wisten we uiteindelijk een roepende Boomkikker te 'vangen'. Voor de veenmol hebben wie die truc niet geprobeerd. Dat zullen we wellicht nog wel eens in kleine groep proberen.

Bij de verdere wandeling hoorden we de veenmol nog op een grazige vijverdijk, tussen het gekwek van de kikkers door.

Tijdens de afsluitende drink na de wandeling kregen we vooral positieve reacties van de deelnemers voor de unieke ervaring.

Natuurpunt Limburg

Op zoek naar de Veenmol in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide, 4 mei 2016 - 12/06/2016 - 21:05

Met een 15-koppige internationale groep (half Nederlands - half Belgisch), gaf Saltabel op 4 mei de aftrap voor Veenmolexcursies van 2016. We bezochten de Kleine meer, een gekende locatie voor Veenmol. Eén van de deelnemers had een week eerder reeds twee exemplaren gevangen in een bodemval voor kevers in de omgeving van de volksabdij, niet ver van de locatie die we nu bezochten. Helaas kregen we naast bosuilen, sprinkhaanzangers, een blaffende ree en rugstreeppadden niets te horen. Waarschijnlijk speelde de lage temperaturen ons parten. Wel vonden we enkele gangen van Veenmollen (zie foto) bij de Volksabdij, waar ook de Veenmollen in de bodemvallen gevonden werden. 

Natuurpunt Noorderkempen