nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Verslag Saltabel excursie Sint Maartensheide - Zaterdag 5 augustus 2017 - 10/08/2017 - 08:30

De Sint Maartensheide is een mooi kleinschalig landschap, met graslanden afgebakend met houtkanten. Het gebied is in beheer bij Natuurpunt en Leo Corstjens van het beheerteam leidde ons rond. Er was nog niet veel bekend van de sprinkhaanfauna van het gebied.

Ondanks de bij momenten mindere weersomstandigheden, daagden 13 deelnemers op aan de kerk van Beek, zowel ervaren Saltabellers als sprinkhaan-leken. En ze werden beloond voor hun komst: we vonden niet minder dan 16 sprinkhaansoorten.

We bezochten in de voormiddag natte graslanden en registreerden daar flinke populaties van de prachtige Moerassprinkhaan en van de lastig herkenbare Zompsprinkhaan. We besteedden veel aandacht om de Zompsprinkhaan te leren herkennen van de algemene Krasser en ook van de talrijk aanwezige Kustsprinkhaan. Voorts noteerden we onder meer Gouden sprinkhaan, Zeggedoorntje en Boomsprinkhaan.

In de namiddag toonde Leo 2 droge terreinen, die hersteld zijn ikv LIFE Abeek.

Op het eerste terrein heeft zich reeds een prachtige struikheidevegetatie ontwikkeld met veel Stekelbrem, Kruipbrem,… We vonden er populaties Sikkelsprinkhaan en Zanddoorntje. Enkele algemene heidesoorten die minder mobiel zijn, met name Heidesabelsprinkhaan en Knopsprietje, konden we niet vinden. Het loont de moeite om deze terreinen in de toekomst op te volgen om vast te stellen of deze soorten er in slagen het gebied te bereiken.

Tijdens enkele forse regenbuien werden we getrakteerd op een drankje in het Natuurpunt-huis aan De Luysen. De groep kreeg er niet genoeg van en na de regen onderzochten we nog een afgeplagd terrein. Ook daar vonden we Zanddoorntje en Sikkelsprinkhaan en een grote populatie Kustsprinkhaan, naast tal van interessante libellensoorten zoals Tangpantserjuffer en Zwervende pantserjuffer.

Toen we om 18u30 de excursie afrondden, stootten we nog een Blauwvleugelsprinkhaan op, de 16de soort van de dag.

We bedanken Leo, enerzijds voor het gidsen, maar vooral om al decennia lang met zoveel inzet en kennis van zaken dit gebied te beheren, waardoor het zo een parel geworden is.

Keep up the good work!

 

Verslag: Jorg Lambrechts

Verslag Excursie Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide - 9 juli 2017 - 24/07/2017 - 21:23

Na 6 jaar lang de sprinkhanen en krekels van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide in kaart te brengen, trokken we op zondag 9 juli met een fijne groep enthousiastelingen de heide in om zoveel mogelijk soorten te tonen. Onze zoektocht werd beloond met typische heidesoorten als de Heidesabelsprinkhaan en het alom tegenwoordige Knopsprietje. Ook aan grasland gebonden sprinkhanen zoals de Kustsprinkhaan en enkele Greppelsprinkhanen waren van de partij. We noteerden een totaal van 15 soorten. Er werden veel weetjes uitgewisseld en kennis overgedragen. We blijven echter op zoek naar geïnteresseerden om het jarenlange inventarisatiewerk over te nemen. Contacteer bert.saltabel@gmail.com bij interesse.


R&B Foquet