SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Ratelaar - Chorthippus biguttulus

Gemakkelijk te verwarren met C. brunneus en C. mollis, maar hiervan te herkennen door het ratelende metaalachtige geluid "t t t t tr tr trrrrrrrr". Op plaatsen waar grote populaties voorkomen (meestal warme biotopen met schaarse vegetatie) vormt de zang van de vele mannetjes op warme dagen een zuiders aandoend gezoem. De soort doet er gemiddeld beduidend langer over om nieuwe biotopen te koloniseren dan Bruine sprinkhaan.

Habitat

De Ratelaar is aan te treffen in tal van biotopen zoals bermen, bosranden, graslanden, kalkgraslanden en ruderale terreinen. In de duinen is het één van de meest talrijke soorten. Ook op de heide, op droge wegbermen en andere warme plekken zeer algemeen.

Verspreiding

In het hele land algemeen.