SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Bruine sprinkhaan - Chorthippus brunneus

Gemakkelijk te verwarren met C. biguttulus en C. mollis maar hiervan te onderscheiden door het geluid: "bzz". De soort is één van de beste kolonisatoren en vliegt zeer goed.

Habitat

De Bruine sprinkhaan komt in een grote verscheidenheid aan biotopen voor, zoals bermen, bosranden, kaalkappen en open naaldbossen. Dikwijls wordt de soort gevonden op plaatsen met zeer weinig vegetatie, kalkgraslanden zoals steen- en zandgroeven, akkerranden, braakliggende grond en pas gekapt bos. Af en toe is ze te vinden in tuintjes of tijdens warme dagen midden in dorpen op het asfalt. Enigszins verrassend is haar voorkomen in vochtige dichte grasvegetaties in heidevelden.

Verspreiding

In het hele land algemeen.