SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Weidesprinkhaan - Chorthippus dorsatus

Pas recent ontdekt in Torgny. Later werd de soort op meerdere plaatsen en biotopen in de omgeving gevonden. De soort is waarschijnlijk in opmars. Te verwarren met C. albomarginatus, maar is hiervan te onderscheiden door de rechte radiusader in de voorvleugel, de flauw gebogen zijkielen van het halsschild en de voorvleugels die reiken tot voorbij de achterknie. Verschilt van de langvleugelige vorm van C. parallelus door de lichtbruin gekleurde knie (bij C. parallelus bijna zwart). Ook de zang kan uitsluitsel brengen.

Habitat

De Weidesprinkhaan werd tot nu toe gevonden in kalkgraslanden, spoorwegbermen en vochtige hooilanden, maar waarschijnlijk is de soort in een grotere verscheidenheid aan biotopen aan te treffen. 

Verspreiding

Enkel met zekerheid aangetroffen in Lotharingen, daar plaatselijk vrij algemeen.