SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Snortikker - Chorthippus mollis

De Snortikker is zeer gemakkelijk te verwarren met C. biguttulus en C. brunneus, die dikwijls op dezelfde plaats voorkomen. Het gemakkelijkst is de soort hiervan te onderscheiden door het geluid dat bestaat uit het afwisselend snorren en tikken "zzz tk zzz tk zzztk". Zonder de zang is determinatie specialistenwerk of slechts mogelijk mits ervaring.

Habitat

De Snortikker komt vooral voor in droge heideterreinen. Het meest typische biotoop vormen enigszins beschutte, grazige plaatsen. Ook op veel grazige wegbermen op zandgrond. 

Verspreiding

Algemeen in de Kempen. Daarbuiten is C. mollis lokaal ook te vinden in heiderelicten en op landduinen.