SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Steppesprinkhaan - Chorthippus vagans

C. vagans heeft een zeer kenmerkende zang die bijna uitsluitend bij gunstige weersomstandigheden wordt voortgebracht. Het is één van de langste strofen onder de veldsprinkhanen (dikwijls meer dan 20 s) en is vrij goed hoorbaar. Het vangen van C. vagans is allesbehalve eenvoudig door de gewoonte om zich in of onder een (doorn)struikje weg te stoppen.

Habitat

De Steppesprinkhaan komt in ons land vrijwel uitsluitend voor op rotsachtige, zeer goed geëxponeerde hellingen. Belangrijk is de aanwezigheid van kleine struiken. De soort kan zowel op kalk-, schiefer- als op zandgesteente worden aangetroffen. Ook bekend van verlaten steengroeven. Er zijn in ons land geen vindplaatsen bekend van heidevelden, waar dat in onze buurlanden wel het geval is, noch van lichte dennebossen waaraan de Franse naam ontleend werd. 

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van C. vagans is volledig beperkt tot de zuidelijke helft van het land. Verspreid in de Maasvallei en haar bijrivieren. Daarnaast liggen nog enkele geïsoleerde vindplaatsen in de Ardennen. Opvallend is het ontbreken van C. vagans in Lotharingen.