SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Kleine goudsprinkhaan - Euthystira brachyptera

Een gemakkelijk te inventariseren soort, die een zacht sissend geluid voortbrengt dat moeilijk met andere soorten te verwarren is. Bovendien is het één van de vroegst zingende soorten: eind juni is deze typisch zang reeds te horen. Vooral de vrouwtjes zijn een opvallende verschijning met hun roze vleugelstompjes.

Habitat

De Kleine goudsprinkhaan komt in heidevelden en kalkgraslanden voor in de Lotharingen.  Met name mesofiele kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasmat zijn in trek; rotsachtige kalkgraslanden worden gemeden. 

Verspreiding

E. brachyptera komt in ons land uitsluitend in de Lotharingen voor. Het verspreidingsgebied in België is de noordelijke uitloper van een groot gebied in Noord-Frankrijk.