SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Rosse sprinkhaan - Gomphocerripus rufus

G. rufus is een gemakkelijk te inventariseren sprinkhaan door de goed hoorbare zang en een opvallende activiteit. De soort houdt zich vrij hoog in de kruidvegetatie op en ook dikwijls in struiken. De soort is vooral vrij laat in het seizoen actief (augustus-september).

Habitat

De Rosse sprinkhaan leeft in verschillende warme biotooptypes met een vrij dicht grasvegetatie, bij voorkeur dicht bij de bosrand. De soort is goed vertegenwoordigd op grazige kalkgraslanden. Rotsachtige kalkgraslanden daarentegen zijn veel minder in trek. Daarnaast komt de soort voor langs weg- en spoorwegbermen, in verlaten steengroeven, in weilanden waar deze grenzen aan een warme, droge bosrand, op kaalslagen, in tuintjes, verlaten akkers en andere ruderale plaatsen, maar zelfs op open plekken in bossen en langs boswegen.   

Verspreiding

G. rufus is het best vertegenwoordigd in de Calestienne - vooral in de Viroinvallei, waar de soort plaatselijk zeer algemeen is. Ook in Lotharingen en in de Fagne en Famenne komt de soort vrij algemeen voor. In de Condroz en de Ardennen is ze minder verbreid. In Vlaanderen te vinden in de Voerstreek en in Vlaams-Brabant (Oud-Heverlee/Aarschot). G. rufus lijkt zich nog uit te breiden.