SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Europese treksprinkhaan - Locusta migratoria

De populaties in de Kempen zijn waarschijnlijk enige eeuwen geleden ontstaan uit zwermen van trekkende dieren, die West-Europa bereikten vanuit Zuid-Europa.

Habitat

De treksprinkhaan bewoonde in ons land heidegebieden. Uit de schaarse informatie kan afgeleid worden dat de soort vooral langsheen vochtige plekken voorkwam.

Verspreiding

Uitgestorven. Vroeger kwam de solitaire fase enkel voor in de Kempen (laatste vangst: Oud-Turnhout, 1944). De zwermende (gregaire) fase werd in de negentiende eeuw overal in het land waargenomen tijdens uitbraken vanuit de Donauvallei.