SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Blauwvleugelsprinkhaan - Oedipoda caerulescens

De Blauwvleugelsprinkhaan is een opvallende verschijning, die enkel kan verward worden met de Kiezelsprinkhaan. De dieren worden gemakkelijk opgemerkt wanneer ze opgejaagd worden en in een flits hun blauwe achtervleugels laten zien. Eenmaal neergekomen zijn ze niet makkelijk terug te vinden op de nochtans kale bodem dankzij hun uitmundende schutkleuren. De Blauwvleugelsprinkhaan brengt een zeer onopvallend trillertje voort, duidelijk zachter dan dat van de bruine sprinkhaan.

Habitat

De Blauwvleugelsprinkhaan bewoont zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, heide, schraal grasland, kalkgrasland en rotsen. Veel recente vindplaatsen bevinden zich op door mensen geschapen terreinen zoals mijnterrils, steen- en zandgroeven en spoorwegbermen.   

Verspreiding

De belangrijkste concentraties van vindplaatsen bevinden zich aan de kust, in de Kempen, de steenkoolbekkens van Henegouwen en Luik, de Maasvallei en deLotharingen. Daarbuiten komt de soort vooral in stedelijke gebieden voor.