SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zwart wekkertje (Negertje) - Omocestus rufipes

Het Zwart wekkertje is een opvallend mooie veldsprinkhaan die in het veld gemakkelijk te herkennen is. Ook de zang is kenmerkend en enkel te verwarren met die van het Wekkertje. De belangrijkste verschillen zijn het snelle begin en het plotse einde, naast het feit dat de zand een stuk korter is.

Habitat

Het Zwart wekkertje houdt van droge, goed geëxponeerde biotopen en houdt zich daar gewoonlijk niet ver van de bosrand op. De soort is veruit het meest frequent aangetroffen op mesofiele kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasvegetatie. Op rotsachtige, schaars begroeide graslanden is de soort opvallend zeldzamer. Daarnaast vinden we O. rufipes vrij algemeen in verlaten steengroeven met een duidelijke voorkeur voor kalk, heidevelden, weg- en spoorwegbermen, warme open plekken in het bos of langs brede boswegen. Tot slot is het negertje ook in de kustduinen aangetroffen.   

Verspreiding

O. rufipes komt vooral voor in het zuiden van het land in de valleien van de Maas en haar zijrivieren, in Lotharingen en de Ardennen (vooral de Hoge Venen). De soort is ook vrij algemeen in de Kempen. Elders komt het Zwart wekkertje enkel voor in heiderelicten.