SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Wekkertje - Omocestus viridulus

Een vroege soort, die reeds vanaf begin juni adult is. In de Ardennen koloniseert de soort zeer snel open plekken in het bos. De zang kan enkel verward worden met die van O. rufipes maar is een stuk langer.

Habitat

Het Wekkertje heeft een voorkeur voor vrij vochtige tot natte, relatief hoge en dichte grasvegetatie. Dikwijls is de soort aan te treffen in Pijpestrootje- of Pitrusbulten. Ook is het Wekkertje algemeen in hoogveen, in open plekken in het bos of langs slootkanten en in mesofiele kalkgraslanden. De soort kan ook in begraasde weilanden worden gevonden, voor zover de beweiding niet te intensief is. Ook op de plateaus in de Kalkstreek komt ze af en toe voor.     

Verspreiding

De soort is algemeen in de Ardennen. Voorts komt ze verspreid voor in de Kempen, de Calestienne en de Lotharingen. Daarbuiten is de soort zeldzaam.