SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Krasser - Pseudochorthippus parallelus

Er komt af en toe een langvleugelige vorm voor, die dan verward kan worden met P. montanus (langvleugelige vorm), C. dorsatus en zelfs met C. albomarginatus. Van beide laatste soorten is de soort evenwel gemakkelijk te onderscheiden door de zwarte knie. De overheersende kleurvorm is groen. Regelmatig komen ook bruine, paarse of gelige exemplaren voor.

Habitat

De Krasser bewoont niet te droge, door de mens beïnvloede biotopen zoals bermen, weilanden en hooilanden. Eigenlijk bewoont de soort ongeveer alle plekken waar voldoende gras groeit. De Krasser bewoont ook kalkgraslanden en heidevelden waar ze evenwel extreem droge en schaars begroeide plaatsen mijdt. De soort komt ook geregeld in parken en tuinen voor, vooral wanneer het gras niet te kort gemaaid is.   

Verspreiding

P. parallelus is de meest algemene veldsprinkhaan van België. De soort ontbreekt bijna nergens, behalve zeer plaatselijk op extreem droge of volledig beboste plaatsen. Het verspreidingskaartje geeft dan ook eerder een beeld van de inventarisatie-inspanning dan van de werkelijke verspreiding.