SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zoemertje - Stenobothrus lineatus

Het Zoemertje heeft een zeer kenmerkend geluid. Deze soort gaat reeds vroeg in het jaar aan het zingen (juli) en kan geïnventariseerd worden tot in oktober. Ook morfologisch is deze soort gemakkelijk te herkennen en dan vooral aan de duidelijk witte vlek op de voorvleugels in combinatie met de gebogen halskielen.

Habitat

Het voorkeurbiotoop van het Zoemertje in België zijn de kalkgraslanden en in het bijzonder kalkgraslanden met een open en hoofdzakelijk korte grasmat. Daarnaast kan het Zoemertje ook worden aangetroffen in droge, op zink- en loodgraslanden, op schistgraslanden, in verlaten steengroeven en op heidevelden.  

Verspreiding

Verspreid in de kalkbanden van Calestienne en Condroz, vooral in de valleien van de rivieren. Is ook gekend van enkele vindplaatsen in Lotharingen en de Ardennen. De soort was aanwezig op de Sint-Pietersberg en op een enkele plaats in de Limburgse Kempen, maar is nu uitgestorven in Vlaanderen. De soort gaat ook achteruit op verschillende van haar huidige vindplaatsen, die bij uitblijven van beheer dichtgroeien, zodat het biotoop ongeschikt wordt.