SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Moerassprinkhaan - Stethophyma grossum

De Moerassprinkhaan is de grootste nog levende inheemse veldsprinkhaan. Een populatie wordt meestal ontdekt dank zij het tikkende geluid van de mannetjes, die ook zeer goed vliegen. De wijfjes zijn daarentegen plompe dieren, die minder mobiel zijn.

Habitat

Natte hooilanden, open zeggenmoeras en licht begraasde, natte graslanden (vaak met pitrusruigte) vormen het favoriete biotoop van de moerassprinkhaan. In de zomer kunnen sommige van deze graslanden er eerder droog uitzien, maar in het winterhalfjaar zijn ze kletsnat.

Verspreiding

In Vlaanderen hoofdzakelijk beperkt tot beekvalleien in het Kempisch district. In Wallonië is de soort op talrijke plaatsen aangetroffen in het zuiden van de provincies Namen en Luxemburg. Elders komen geïsoleerde populaties voor.