SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Huiskrekel - Acheta domesticus

Doordat de huiskrekel vooral binnenshuis leeft op warme plaatsen, zijn inventarisaties niet evident en is het verspreidingsbeeld niet volledig. De soort is zelden buitenshuis te vinden en dan meestal op stortplaatsen, waar gistend afval voldoende warmte oplevert voor deze van oorsprong tropische soort. Wordt steeds minder in huizen en winkels aangetroffen door modernisering en restauratie waardoor er steeds minder plekjes overblijven waar de huiskrekel zich kan terugtrekken.

Habitat

De huiskrekel is een synantrope soort die vooral te vinden is in stedelijke milieus zoals bij of in huizen, op stortplaatsen, in verwarmde stallen, op composthopen en terrils. 

Verspreiding

De soort is vrij algemeen in dichtbevolkte streken.