SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Spoorkrekel - Eumodicogryllus bordigalensis

Deze krekelsoort is momenteel niet bekend uit België. Hij lijkt op een kleinere, iets donkerdere versie van de Huiskrekel. De zang wordt minutenlang aangehouden en is herkenbaar door de afwisseling van zachte en luidere, trillende tonen.

Habitat

Het natuurlijke habitat bestaat voornamelijk uit droge, natuurlijke steenvlaktes. In het Noorden van het verspreidingsgebied wordt deze soort vaak aangetroffen in steengroeven, wegbermen en spooremplacementen.

Verspreiding

Niet uit België bekend. De enige Nederlandse (zeer geïsoleerde) populatie bevind zich ten oosten van het station Ede-Wageningen.