SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Boskrekel - Nemobius sylvestris

De zang van de Boskrekel is vrij goed hoorbaar en wordt zowel overdag als 's nachts voortgebracht. De aanwezigheid van de boskrekel is dan ook vrij gemakkelijk vast te stellen op basis van de zang. Wil men de soort terugvinden, dan is gewoonlijk wat meer geduld nodig. De zang is niet gemakkelijk te lokaliseren en dikwijls zit de krekel dichter dan wordt vermoed. De Boskrekel moet gezocht worden op de grond onder dorre bladeren. Niet zelden overwinteren adulte exemplaren.

Habitat

De Boskrekel is een typische soort van warme, zonnige bosranden. De soort kan hierbij in vele verschillende biotopen worden aangetroffen: vooral in kalkgraslanden, steengroeven en heidevelden, maar ook langs bospaden, in open plekken in het bos, langs wegen, spoorwegbermen en in tuinen.   

Verspreiding

N. sylvestris is vrij algemeen in de Kempen, de Condroz, de Calestienne, de Fagne-Famenne en de Lotharingen. Elders is de soort zeldzaam of afwezig.