SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Boomkrekel - Oecanthus pellucens

De Boomkrekel is gemakkelijk te inventariseren. Het geluid is een mooi helder trilletje dat vrij ver draagt als het in koor wordt voortgebracht. Van zonsondergang tot een stuk in de nacht zijn ze zangactief, ook bij regen. Sinds de jaren negentig is de soort in de opmars naar het noorden.

Habitat

De Boomkrekel wordt in ons land aangetroffen op thermofiele biotopen zoals kalkgraslanden, ruderale terreinen, terrils en spoorwegbermen.

Verspreiding

De Boomkrekel is sterk uitgebreid sinds de jaren negentig, maar blijft wel beperkt tot thermofiele biotopen. De soort is vooral algemeen op kalkgraslanden in de Viroin en de Lotheringen en op terrils in de buurt van Charleroi.