SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Veenmol - Gryllotalpa gryllotalpa

De dieren maken 's nachts een doordringend snorrend geluid.

Habitat

De Veenmol heeft een ondergrondse levenswijze in graslanden en moestuinen, met een voorkeur voor vochtige en humusrijke bodems.

Verspreiding

Het zwaartepunt van de recente verspreiding ligt op de grens van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant in de zogenaamde 'Vlaamse vallei'. Verder zijn lokale populaties verspreid over het land aan te treffen.