SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Bosdoorntje - Tetrix bipunctata

In de Calestienne (en de Kempen) komt de boreo-alpiene vorm T. (bipunctata) bipunctata voor, in Lotharingen de Midden-Europese T. (bipunctata) kraussi. T. bipunctata is een moeilijke soort, gemakkelijk te verwarren met T. tenuicornis (heeft veel smallere antennes en langere vleugels) en T. undulata (heeft iets smallere antennes, grotere ogen en een pronotum met een minder spitse voorrand). Het Bosdoorntje breidt zich sterk uit na het openkappen van haar biotoop.

Habitat

Het Bosdoorntje bewoont zeer droge, warme plaatsen met schaarse vegetatie: kalkgraslanden met rotsen en steen- en zandgroeven. Vermoedelijk kwam de soort vroeger ook op de heide voor. Meestal is er in de onmiddellijke omgeving van de vindplaatsen bos of struikgewas.  

Verspreiding

De soort komt enkel voor op de kalkgraslanden van de Calestienne en in zandgroeven in de Lotharingen. In de 19e eeuw werd het Bosdoorntje ook éénmaal gevonden in de Kempen (Postel).