SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zanddoorntje - Tetrix ceperoi

T. ceperoi is een pioniersoort die onverwacht kan opduiken op allerlei natte plaatsen. De soort is enkel te verwarren met T. subulata of langvleugelige T. undulata, maar is hiervan te onderscheiden door de golvende randen van de middenfemur, de knik in de bovenkiel van de achterfemur en de smallere vertex.

Habitat

Het Zanddoorntje bewoont natte pioniervegetaties zoals vochtige duinpannen, oevers van plassen en kale plekken in moerassen. De soort komt ook voor op plaatsen met brak water. 

Verspreiding

De soort is vrij algemeen aan de kust, maar komt daarnaast steeds meer voor in de rest van Vlaanderen. Ook in Wallonië wordt het Zanddoorntje recent weer gevonden.