SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zeggendoorntje - Tetrix subulata

T. subulata is de enige Tetrix-soort waarvan zeer frequent zowel de langvleugelige als de kortvleugelige vorm kan waargenomen worden.

Habitat

Het Zeggendoorntje bewoont natte plekken met schaarse vegetatie zoals oevers van sloten en plassen en kale plekken in moerassen. Soms kunnen zwervende exemplaren waargenomen worden op droge plaatsen zoals kalkgraslanden, dijken en wegbermen.  

Verspreiding

De soort is algemeen in het hele land.