SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Kalkdoorntje - Tetrix tenuicornis

T. tenuicornis komt net als andere Tetrix-soorten soms voor in zeer kleine populaties en kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Habitat

Het Kalkdoorntje bewoont droge tot vrij vochtige plekken met schaarse vegetatie. Het meest algemeen is het aan de onderzijde van kalkgraslanden, maar ook in droge rivierbeddingen met grind, kalk- en krijtgroeven, braakliggende terreinen en op open plekken in het bos. Meestal is de soort gebonden aan kalkbodems.   

Verspreiding

T. tenuicornis is algemeen in de Calestienne. Voorts komt de soort lokaal verspreid voor in de Condroz en Lotharingen. De overige vindplaatsen liggen verspreid in Henegouwen, Brabant, de Sint-Pietersberg en de Maasvallei.