SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Gewoon doorntje - Tetrix undulata

Langvleugelige exemplaren worden gemakkelijk verward met Tetrix subulata en komen vooral voor op de kalkgraslanden Tussen-Samber-en-Maas. Alle Tetrix-soorten zijn het gemakkelijkst te vinden in de lente (april-mei), wanneer ze relatief vochtige plekken opzoeken om hun eieren te leggen. Tijdens de rest van het jaar zijn ze ook ver van hun legplaatsen te vinden.

Habitat

Het Gewoon doorntje bewoont allerlei plekken met schaarse vegetatie. De soort is vooral algemeen op vochtige plekken zoals dopheidevegetaties, moerassen, oevers van vijvers en plassen, sloten en open plekken aan boswegen, begroeid met Tengere rus. Soms is de soort zeer talrijk op droge plekken zoals kaalslagen en kalkgraslanden.  

Verspreiding

In het hele land algemeen.