SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zaagsprinkhaan - Barbitistes serricauda

B. serricauda is moeilijk te inventariseren: de soort houdt zich gewoonlijk op in bomen of struiken en brengt een moeilijk hoorbaar geluid voort. Met een batdetector is de soort echter makkelijk te inventariseren. De Zaagsprinkhaan kan soms ook door kloppen of slepen gevonden worden. Adulten komen vroeg in het seizoen (vooral juli) voor.

Habitat

De zaagsprinkhaan bewoont struiken en bomen - vooral eiken en hazelaars - langs warme loofbosranden. In de valleien van de Viroin en de Molignée komt de soort daarentegen voor in thermofiele Buxusvegetaties op steile rotsachtige zuidhellingen. Ook werd de soort aangetroffen in oude steengroeven, in kalkgraslanden en op kaalslagen, zowel op kalk als op zure bodem.

Verspreiding

Een soort die in ons land voornamelijk beperkt is tot het zuiden: de meeste vindplaatsen situeren zich ten zuiden van de Samber-Maas vallei. In Vlaanderen werd B. serricauda enkel in het Meerdaalwoud aangetroffen en in Brussel komt de soort voor in het Zoniënwoud. Recent werd ze ook op in Oost-Vlaanderen aangetroffen, dit betreft een geïsoleerde populatie.