SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Lichtgroene sabelsprinkhaan - Bicolorana bicolor

B. bicolor valt snel op door zijn zang. Deze is duidelijk minder hard dan die van de Grote groene sabelsprinkhaan: het is een metaalachtig geluid waarvan de onderlinge syllaben slecht hoorbaar zijn. Voortgaand op het geluid is de soort ook vrij makkelijk in de kruidvegetatie terug te vinden en aan zijn grasgroene kleur te herkennen. Het betreft een soort die pas laat in ons land ontdekt werd (1945) en die zich daarna sterk heeft uitgebreid (via de macroptere vorm).

Habitat

De Lichtgroene sabelsprinkhaan is een typische soort van vrij hoge en dichte grasvegetaties die goed geëxponeerd zijn: mesofiele kalkgraslanden, wegbermen, hoge grassen op spoorwegbermen, slecht onderhouden weiden op hellingen en ruigten op verlaten akkers. De soort verdwijnt vrij snel als de grasmat homogeen kort wordt.

Verspreiding

De soort is vrijwel beperkt tot het zuiden van het land. Daar is ze vooral algemeen in de valleien van Maas en sommige van haar bijrivieren in de Calestienne en de Condroz en in Lotharingen. Wat zeldzamer in de Fagne en Famenne en een stuk zeldzamer in de Ardennen. Recent ook enkele malen aangetroffen in Vlaanderen, in Limburg heeft de soort reeds enige populaties gesticht.