SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Wrattenbijter - Decticus verrucivorus

Een grote, opvallende soort die helaas vrijwel overal is verdwenen.

Habitat

De Wrattenbijter bewoont overwegend droge plaatsen met schraal grasland of heide. Vroeger in ons land ook in de duinen en op kalkgraslanden. Cruciaal is de aanwezigheid van een gevarieerde vegetatiestructuur met een afwisseling van open plekjes en wat hogere en dichtere vegetatie. 

Verspreiding

Enkel in de militaire domeinen in de buurt van Elsenborn en Arlon houdt de Wrattenbijter nog stand. Vroeger ook in de kustduinen en op een vrij groot aantal plaatsen, verspreid over het hele land.