SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zadelsprinkhaan - Ephippiger diurnus

De soort valt op door zijn zeer luide stridulatie "ti-zi". De Zadelsprinkhaan is echter niet makkelijk terug te vinden. Dikwijls roepen twee mannetjes alternerend vanuit nabij liggende struiken. Ook de wijfjes kunnen striduleren. Op het heetst van de dag is de soort evenwel zwijgzaam. De soort is pas laat (augustus) adult.

Habitat

De Zadelsprinkhaan bewoont droge, warme heidevelden met verspreid staande struiken (eik, berk, den, jeneverbes, braam, ...). De soort is er te vinden op de struiken, zowel laag tegen de grond als hoger.

Verspreiding

Zeer lokaal, enkel in de Limburgse Kempen, in een smalle strook van Genk tot Maasmechelen. De oprichting van het Natuurpark Midden-Limburg zal waarschijnlijk een positieve invloed hebben op deze soort.