SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Struiksprinkhaan - Leptophyes punctatissima

Voor een menselijk oor is deze soort vrijwel onhoorbaar, doch met behulp van een bat-detector (40 kHz) is het getik gemakkelijk te herkennen. Andere inventarisatiemethodes zijn kloppen en slepen van struiken en ruigtekruiden. De soort wordt ook regelmatig in tuinen aangetroffen.

Habitat

De Struiksprinkhaan komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande struiken of bomen zoals bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen. De soort is ook wel te vinden midden in bossen en in ruigtekruidenvegetaties. Zowel in vochtige als droge biotopen aan te treffen.

Verspreiding

In vrijwel het hele land algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.