SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Zuidelijke boomsprinkhaan - Meconema meridionale

Pas recent in België ontdekt. Vermits deze zuidelijke soort gereduceerde vleugels heeft, wordt vermoed dat onze streken op passieve wijze worden gekoloniseerd via autoverkeer. De soort lijkt door de korte vleugels op juvenielen van M. thalassinum, maar is ervan te onderscheiden door de aanwezigheid van zowel lengte-adertjes als dwarsadertjes in de voorvleugels en een opvallende geelwitte streep over het achterlijf, het halsschild en de kop.

Habitat

De Zuidelijke boomsprinkhaan bewoont dezelfde biotopen als de boomsprinkhaan, maar heeft een voorkeur voor stedelijk milieu (parken, tuinen, muren).

Verspreiding

Voor het eerst gevonden in Aische-en-Refail (1995). Sindsdien zijn er steeds meer waarnemingen verspreid over vrijwel het hele land, met een duidelijke voorkeur voor de stedelijke agglomeraties