SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Boomsprinkhaan - Meconema thalassinum

Vrij moeilijk te inventariseren omdat het geluid vrijwel onhoorbaar is (mannetjes trommelen met de achterpoot op takken of bladeren; wijfjes maken volstrekt geen geluid). Het gemakkelijkst is de soort aan te treffen door te kloppen op boomtakken, waarbij vooral zonbeschenen zomereiken dikwijls succes opleveren. De soort kan laat in de herfst nog worden waargenomen, wijfjes tot in november, wanneer ze eieren leggen in de spleten van de schors van dreefbomen. 's Nachts komt de soort op licht af en is daardoor vaak in huizen aan te treffen. Ook te vinden na een storm wanneer de dieren uit de bomen zijn gewaaid.

Habitat

De Boomsprinkhaan komt vooral voor op loofbomen, waarbij bomen met een rijke entomofauna de voorkeur genieten, daar de soort carnivoor is. Vooral eiken en hazelaars zijn populair.  De soort is vooral algemeen in dreven, maar ook langs bosranden, in verspreid staande struiken en in parken en tuinen.

 

Verspreiding

In het hele land algemeen.