SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata

Een soort die opvalt door z'n vlinderachtige vlucht. Het geluid is zeer onopvallend en wordt vooral 's avonds en 's nachts voortgebracht. Met een batdetector is de soort wel goed te horen. De soort is slechts laat in het seizoen (augustus) adult.

Habitat

De sikkelsprinkhaan is vooral te vinden in droge biotopen zoals kalkgraslanden, heidevelden, droge weiden met struikgewas, bermen, kapvlakten, steenkoolterrils, verlaten akkers en ruigtekruidenvegetaties. Zelden ook in vochtige biotopen. Gewoonlijk in vrij hoge en dichte kruidenvegetaties met verspreidstaande struiken.

Verspreiding

In het begin van de jaren '90 was P. falcata nog een grote zeldzaamheid, die beperkt was tot het zuiden van Lotharingen en enkele plaatsen in de Viroinvallei. Sindsdien heeft de soort zich snel noordelijk uitgebreid en komt ze in het ganse land voor.