SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Duinsabelsprinkhaan - Platycleis albopunctata

De zang van P. albopunctata is vrij goed hoorbaar en eigenlijk enkel met die van de Heidesabelsprinkhaan te verwarren. Het best kan de soort geïnventariseerd worden door dwars door zijn biotoop te lopen. De Duinsabelsprinkhaan is zeer moeilijk te vangen door de grote sprongen, waarna de soort snel onder kleine doornstruikjes of onder helmgraspollen verstopt. De Duinsabelsprinkhaan is een vroege soort die in juli al haar top bereikt, maar nog tot in oktober kan worden aangetroffen.

Habitat

De Duinsabelsprinkhaan heeft in de kustduinen vrij grote populaties. Ook in steile, stenige of rotsachtige, naar het zuiden gerichte kalkgraslanden met verspreid staande struikjes kan de soort soms vrij talrijk zijn. In andere biotopen is de soort heel wat zeldzamer: steile wegbermen, verlaten steengroeven, heidevelden (in de Kempen is de soort echter verdwenen).

Verspreiding

In Vlaanderen enkel bekend van de kust, waar de soort algemeen is, en een recent aangetroffen, kleine populatie in de Antwerpse Haven. In Wallonië plaatselijk vrij zeldzaam in de Maas-, Viroin-, Lesse- en Ourthevallei.  Elders vrijwel ontbrekend.