SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Greppelsprinkhaan - Roeseliana roeselii

Doordat de soort een nogal verborgen levenswijze heeft in de dichte vegetatie, is het meestal de zang die de aandacht trekt. Het is een opvallend gezoem (bij goed weer), dat slechts af en toe wordt onderbroken en slechts van dichtbij te horen is. De soort is vermoedelijk aan het uitbreiden, net zoals in Nederland en Groot-Brittannië. Dit gebeurt vooral via de langvleugelige vorm.

Habitat

De Greppelsprinkhaan komt voor in halfhoge, matig voedselrijke, maar steeds vrij dichte vegetaties. Vooral aan te treffen in niet jaarlijks gemaaide bermen, in grachtkanten, op dijken en in verruigde graslanden.  

Verspreiding

De soort komt verspreid over het land voor, maar is niet zo algemeen. Langs de kust, in de Calestienne en in het zuiden van de provincie Luxemburg komt de soort meer voor.