SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Grote groene sabelsprinkhaan - Tettigonia viridissima

T. viridissima laat haar luide kenmerkende zang horen van 's middags tot laat in de nacht van eind juli tot eind september. 's Morgens is de soort te vinden in lage vegetatie, maar naargelang de dag vordert, klimt ze in struiken en bomen.

Habitat

De Grote groene sabelsprinkhaan komt op allerlei plaatsen met een wat hogere vegetatie voor, zoals ruigten, struwelen, akkers en vrijstaande bomen. De soort is een cultuurvolger. De Grote groene sabelsprinkhaan heeft vrij droge grond nodig om eitjes af te zetten en lijkt in moerassige terreinen enkel aan de randen voor te komen. Opvallend is het schaarse voorkomen in goed in tact zijnde heidevelden en hoogveengebieden. 

Verspreiding

De soort is in vrijwel het hele land algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.